cv - alle soorten

Mazoutketels en aardgasketels voor nieuwbouw en renovatie
Gasketels Remeha
 
Reeds 48 jaar 1966-2014 bieden we onze klanten de interessantste en verstandigste oplossingen. Voor een offerte kan u best telefonisch contact opnemen zodat u met onze verkoper een afspraak kan vastleggen.

Bij de firma Kemps kan je beroep doen op de efficiente PLAATSINGSDIENST en snelle herstellingsservice. Onze mensen leveren maatwerk in full-service en dit voor stookolieketels, gasketels, pelletketels, warmtepompen etc.
 
Ook ZELFPLAATSERS worden op hun wenken bediend: zelfbouwpakketten worden volgens schema thuis geleverd en bij moeilijke werken en bij het opstarten van installaties wordt gratis assistentie verleend.
 
 
Meer info over onze openingsuren
 
HOE EEN INSTALLATIE ONTLUCHTEN
 
 
 
DIENST NA VERKOOP
 
ONDERHOUD
Het koninklijk besluit van 6 januari 1978 (1) legt een jaarlijkse verplichte onderhoudsbeurt op voor installaties gevoed met vaste (hout, kolen) of vloeibare (stookolie) brandstof. De tijdspanne tussen twee opeenvolgende onderhoudsbeurten mag echter niet groter zijn dan 15 maanden. Voor gasketels is dit om de 2 jaar.
Bij het onderhoud wordt de vuurhaard mechanisch (manueel) gereinigd aan de hand van borstels. Niet allleen de vuurhaard, maar heel het traject dat de verbrandingsgassen doorlopen, dient gereinigd te worden. Ook de verbindingsbuis tussen ketels en schoorsteen dient gereinigd te worden. Bij de brander wordt de ventilator gereinigd, de pompfilter, de vlammenhaker, enz.  Ook wordt aangeraden de verstuiver om de 2 jaar te vervangen.
Sinds kort zijn we begonnen met onderhoudscontracten, zodat men de som maandelijks kan afbetalen indien men dit wenst.
 
Zowel uzelf als het leefmilieu hebben er dus alle belang bij de stookolie-installatie goed te onderhouden en te laten afstellen door een vakman. Een goede afstelling zorgt immers voor minder verbruik van brandstof, voor een langere levensduur van de installatie, voor een properder leefmilieu en voor meer veiligheid en comfort. 

Na de controle van de  centrale verwarmingsinstallatie (nazien en afregelen brander, uitvoeren van de controleproeven overhandigt de erkende technicus u een ingevuld en ondertekend onderhoudsattest. Dit attest moet minstens 2 jaar door u bewaard worden. Op verzoek van de controlerende ambtenaren moet u dit attest kunnen voorleggen.
 
HERSTELLINGEN
In snelle herstellingen hebben wij een goede reputatie opgebouwd met de klanten.
Zo hebben wij een wachtdienst van oktober tot eind maart 7 op 7, van 8u tot 20u, zodat onze klanten nooit in de kou komen te zitten. Tijdens de andere maanden zijn we beschikbaar maandag tot vrijdag van 8u tot 17u.
Wij doen herstellingen van mazoutketels, gasketels, pelletketels en alle andere soorten verwarmingsbronnen.
Telefonisch (011/42.64.52 of 0475/73.28.73) zijn we bereikbaar van 6u tot 22u, waarbij de technieker van dienst onmiddellijk verwittigd wordt per sms.
 
WAT MET EEN CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATIE DIE NIET GOED WERKT?
Indien de bevoegde technicus de verwarmingsinstallatie niet in goede staat van werking verklaart, heeft u als gebruiker drie maanden tijd om de installatie weer in orde te (laten) brengen. Dit moet gestaafd worden met een nieuw onderhoudsattest.